De afgestudeerde IMVFX‐er bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen de film en tv wereld.

Algemene gedragsindicatoren

  • maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, de duur en de beloning van de werkzaamheden
  • kent regelingen (belasting e.d.) inzake het bestaan als freelancer of als zelfstandig ondernemer en beschikt daarvoor over kennis van productionele en budgettaire zaken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering
  • geeft blijk van inzicht in de audiovisuele sector en kent de ontwikkelingen van het overheidsbeleid inzake cultuur en kunst
  • maakt gebruik van de mogelijkheden die het beleid ter bevordering van film en televisie en de desbetreffende regelingen hem bieden
  • maakt indien nodig gebruik van relevante fiscale en juridische regelingen als WIK, CAO, ARBO, auteursrecht, werk‐ en verblijfsvergunningen
  • maakt gebruik van de mogelijkheden van subsidies, sponsoring en beurzen
  • weet een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden van mogelijke) collega’s, werkgevers, subsidiënten of sponsors, beleidsmedewerkers en bemiddelaars
  • kent de toegang tot benodigde informatie een eigen productie‐onderneming te starten en te leiden

 

Delen