Naar inhoud

Studiegids

2018-2019
 

propedeuse:  basisjaar

 • de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma
 • het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
 • er zijn diverse basis-theoretische vakken opgenomen 
 • in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
 • drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
 • er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting opgenomen
 • aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

 tweede jaar: ambacht en samenwerken

 • vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
 • een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken, staan centraal. De LFO en SFO.
 • veel aandacht voor de ambachtelijke kant dus in veel verschillende software pakketten zal ervaring opgedaan worden
 • nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • vakspecifieke praktijk / theorie
 • scriptie, tekenles, techniekles, playgrounds en FMX
 • aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces
 • Nadenken op waar je je in wil gaan specialiseren

 derde jaar: verdiepen en onderzoeken

 • focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities in de derde jaars films
 • twee meesterproeven
 • nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • masterclasses
 • start voorbereiding eindexamenfilm(s) doormiddel van de x-projecten
 • playgrounds en FMX festival 
 • stage

 vierde jaar: profileren en bewijzen

 • voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
 • afronding stage
 • voorbereiding beroepspraktijk

zie ook:

Delen