algemene typering en inhoud
De studenten werken groepsgewijs aan de DVD of Blu-ray waarmee de vakklas zich als lichting presenteert.

leerdoel(en)
Elke student levert een bijdrage aan de DVD of Blu-ray waarmee de vakklas zich als lichting presenteert. Hierbij komen alle verworvenheden uit de eerdere specialisaties in mindere of meerdere mate aan bod, alsook de competenties samenwerken en planmatig en doelgericht werken.

onderwijsvorm
en combinatie van werkcolleges, zelfstudieopdracht en gezamenlijke opdracht

docent
Faye de Wilde

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10

toets(vorm)
De docent beoordeelt de DVD of Blu-ray waarmee de studenten zich als lichting presenteren op functionaliteit, vormgeving en ‘verhalend traject’.

Voorwaarde voor toetsing is dat de student een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het product.

Delen