programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • algemene dramaturgie II  1 EC
  verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines
 • filmanalyse II  2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres II  1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film- en literatuurlijst II  3 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

     theorie:

     praktijk:

4. individuele opdrachten:

 • onderzoeksopdracht: de boekverfilming  4 EC
  onderzoek de verschillen tussen drie verschillende verschijningsvormen van hetzelfde verhaal
 • vrije ruimte   3 EC
  leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren

5. persoonlijke en artistieke ontwikkeling:

 • studievoortgang, RSI voorkomen  1 EC
  reflecteren op het eigen leertraject en bewust leren omgaan met de werkplek in relatie tot de eigen gezondheid
 • montage analyse A  1 EC
  analyse van de resultaten van de korte documentaire oefeningen 1 en 2
 • montage analyse B  1 EC
  analyse van de resultaten van de Studio Fictie Oefening en Locatie Fictie Oefening
Delen