In het tweede studiejaar verdiept de Montagestudent de in het propedeusejaar verworven bedieningsvaardigheden. Daarvoor zijn lessen bedieningstechniek met bijbehorende praktijkoefeningen gepland. De verworven vaardigheden worden toegepast tijdens de montages van twee korte fictie oefeningen (studio fictie oefening (SFO) en locatie oefening fictie (LOF)) en 3 Korte Documentaire Oefeningen (KDO’s), die in samenwerking met de andere vakklassen worden uitgevoerd. Naast de lessen bedieningstechniek worden in dit studiejaar lessen gegeven over de inhoudelijke aspecten van de montage zoals dialoogmontage, montage van suspense, montage van muziek et cetera. Ook aan deze theoretische lessen zijn praktische oefeningen verbonden, zodat het geleerde in de praktijk kan worden toegepast. De oefeningen worden regelmatig klassikaal besproken, zodat studenten leren praten over hun vak en leren omgaan met feedback van docenten en medestudenten.

Vanaf de tweedejaars fictie- en documentaire oefeningen, gemaakt in nauwe samenwerking met de andere vakklassen, moet de Montagestudent een logboek bijhouden dat als basis voor vakklas- en gezamenlijke evaluaties dient. De student leert zo te reflecteren op de manier waarop hij of zij de beschikbare montagetijd indeelt. In de gezamenlijke oefeningen met de andere vakklassen spelen niet alleen de technische vaardigheden van de Montagestudent een grote rol, maar ook de creativiteit en het vermogen tot samenwerking met studenten uit de vakklassen Regie, Productie, Sound design en IMVFX.

Gedurende het tweede studiejaar werkt de Montagestudent aan de onderzoeksopdracht waarin twee verfilmingen van hetzelfde boek worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Aan deze opdracht zijn ook enkele lessen verbonden, waarin klassikaal films worden geanalyseerd.

Aan het einde van het tweede studiejaar dient de student vertrouwd te zijn geraakt met de op de academie aanwezige montageapparatuur.

literatuur algemeen
Zie voor literatuur de beschrijvingen van de diverse vakken. Het is mogelijk dat studenten gedurende het studiejaar een aanvulling op de te bestuderen literatuur krijgen.

 

 

Delen