de organisatie van beeld- en geluidmateriaal binnen het Avid-montagesysteem

algemene typering en inhoud
Klassikale lessen over het Avid-montagesysteem worden afgewisseld met een praktische oefening waarin de studenten een project aanmaken, beeld- en geluidmateriaal inladen en organiseren binnen het computersysteem, het materiaal bewerken en weer exporteren ten behoeve van een viewing in het leslokaal. Los van deze bedieningstechnische aspecten is de praktische oefening ook bedoeld om studenten te leren een visie op het aangeboden filmmateriaal te ontwikkelen en te leren montagebeslissingen te nemen op basis van storytelling, logica, continuïteit en ritme. Naast lessen over het Avid-montagesysteem krijgen studenten ook les in het programma Resolve, dat wordt gebruikt voor kleurcorrectie.

literatuur
Reader Bedieningstechniek, samengesteld door Faye de Wilde

Deze reader wordt aan het begin van de lessenreeks uitgereikt. De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoel(en)
In deze lessenreeks leren de studenten omgaan met het Avid-montagesysteem, vooral waar het gaat om de plek waar materiaal in de computer (of op de server) wordt opgeslagen, de naamgeving van bestanden, het importeren van beeld- en geluidmateriaal en het maken van een export van materiaal ten behoeve van verdere bewerking door andere departementen. Aan het eind van deze lessenreeks zijn de studenten in staat een filmproject binnen het Avid-montagesysteem op een zodanige wijze te organiseren dat het materiaal probleemloos te gebruiken is binnen de workflow die op de Filmacademie wordt gehanteerd. Daartoe hoort ook de overdracht naar en vanuit Resolve, het programma waarmee de kleurcorrectie van de gemaakte films wordt gedaan.

competenties
1, 2, 4, 5, 6, 10

onderwijsvorm
Werkcolleges
Praktijkoefening, waarin de student zelfstandig een korte film monteert

contacttijd
45 uur

docent
Faye de Wildeen gastdocent

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student en het resultaat van de binnen deze lessenreeks gemonteerde oefening

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende voor de praktische oefening

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen