hoe de werkelijkheid wordt omgevormd tot een audiovisuele constructie

algemene typering en inhoud
In deze lessenreeks leren studenten documentaires te zien als audiovisuele constructies waarvoor tot op zekere hoogte dezelfde dramaturgische principes gelden als voor fictiefilms. In de lessen komen specifiek het gebruik van muziek, voice overs, tussentitels et cetera ter sprake, waarin de sturende hand van de maker zichtbaar is. Ook wordt ingegaan op ethische vragen die bij het monteren van documentair filmmateriaal een rol spelen.

literatuur
Reader Montagetheorie D van Docu, samengesteld door René van Uffelen

Deze reader wordt aan het begin van de lessenreeks uitgereikt. De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoel(en)
Studenten leren reflecteren op dramaturgische keuzes die in uiteenlopende typen documentaire films worden gemaakt. Aan het eind van deze lessenreeks moeten de studenten in staat zijn de sturende hand van de maker in een documentaire te herkennen en te benoemen.

competenties
2, 3, 4, 9

onderwijsvorm
Zelfstudie, waarin de student literatuur bestudeert
Werkcolleges, waarin een aantal documentaires gezamenlijk worden besproken en bediscussieerd
Zelfstudieopdracht, waarin de student onderzoekt op welke wijze de maker van een door de student gekozen documentaire het publiek heeft gestuurd in de perceptie van de boodschap die de maker wil overbrengen

contacttijd
30 uur

docent
René van Uffelen

toets
Schriftelijke opdracht

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende voor de opdracht

Studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen