de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken

algemene typering en inhoud
Aan de hand van het boek Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique van Kristin Thompson bekijken de studenten vijf Amerikaanse publieksfilms. De hoofdstukken uit het boek waarin Thompson deze films analyseert worden klassikaal besproken en bediscussieerd. Studenten leren op die manier de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken te herkennen. De klassieke narratieve stijl kent een samenhangende verhaallijn die leunt op een keten van causaal met elkaar verband houdende gebeurtenissen en een protagonist met een doel. Tegenover de drie akten-structuur die in de meeste scenariohandboeken wordt gepredikt, plaatst Thompson een structuur van vier ongeveer even lange segmenten in een speelfilm. Het door Thompson gehanteerde analysemodel passen studenten vervolgens zelf toe in een schriftelijke opdracht.

literatuur
Kristin Thompson, Storytelling In The New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Cambridge Massachusetts, Londen: Harvard University Press 1999.

Dit boek wordt aan het begin van de lessenreeks uitgereikt. De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoel(en)
Studenten leren de vertaling van de klassieke dramaturgische principes naar veelgebruikte narratieve technieken te herkennen en te benoemen. Aan het eind van deze lessenreeks moeten de studenten in staat zijn de door Kristin Thompson gehanteerde structuurindeling van een filmverhaal toe te passen op elke willekeurige film met een klassieke narratieve opbouw.

competenties
2, 3, 4

onderwijsvorm
Zelfstudie, waarin de student literatuur bestudeert
Werkcolleges, waarin de hoofdstukken uit Thompsons boek gezamenlijk worden besproken en bediscussieerd
Zelfstudieopdracht, waarin de student het analysemodel van Thompson toepast op een door hem of haar gekozen film met een klassieke narratieve opbouw

contacttijd
36 uur

docent
Ren├ę van Uffelen

toets
schriftelijke opdracht

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende voor de opdracht

Studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen