reflecteren op het eigen leertraject en bewust leren omgaan met de werkplek in relatie tot de eigen gezondheid

algemene typering en inhoud
Studievoortgang: Studenten schrijven een uitgebreid document waarin ze stilstaan en reflecteren op het gevolgde leertraject. Ze geven feedback op elk gevolgd studieonderdeel, kijken terug op hun eigen functioneren binnen de oefeningen en geven in algemene zin aan in hoeverre ze tevreden zijn over het genoten onderwijs. Dit document dient als basis voor studievoortgangsgesprekken die tweemaal per jaar met de student worden gevoerd.

RSI voorkomen: Studenten krijgen voorlichting van een RSI-deskundige, die in individuele sessies met de studenten kijkt naar hun werkhouding tijdens het monteren en hen voorlichting geeft over het voorkomen van lichamelijke klachten. Aandachtpunten zijn o.a. de stoel en het bureau waaraan de studenten werken, hun houding tijdens het monteren, het gebruik van toetsenbord, muis en pen, het nemen van pauzes en het doen van bewegingsoefeningen tijdens een werkdag. De RSI-deskundige zal ook met meetapparatuur de spierspanning van elke individuele student meten tijdens het werk.

leerdoel(en)
Studievoortgang: De student leert samenhang te zien in de aangeboden studieonderdelen, leert in woord en geschrift kritisch reflecteren op het eigen functioneren als editor binnen de oefeningen, maar ook als student binnen de opleiding.

RSI Voorkomen: De student leert bewust om te gaan met zijn of haar werkplek, in het bijzonder waar het de eigen lichamelijke gezondheid betreft. Aan het eind van dit lesonderdeel is de student in staat om zijn of haar werkplek en werkmethodiek in te richten op de manier die het best aansluit bij zijn of haar eigen fysieke mogelijkheden.

competenties
7, 10

docent
Ren├ę van Uffelen, Faye de Wilde en gastdocent

toets
De docent beoordeelt op basis van het reflectieverslag en tijdens het studievoortgangsgesprek het reflectieve vermogen van de student waar het gaat om het gevolgde onderwijs en diens eigen ontwikkeling daarbinnen. Bij RSI Voorkomen beoordeelt de docent de actieve participatie van de student.

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen