reflecteer schriftelijk op de gemonteerde fictie en documentaire films

algemene typering en inhoud
Studenten reflecteren op de eerste twee korte documentaire oefeningen (KDO 1 en 2) en de studio fictie oefening (SFO). Studenten schrijven een verslag over elke afzonderlijke oefening, waarbij ze ingaan op de door hen gevolgde werkwijze, het creatieve proces en de samenwerking met de studenten Regie, Productie, Sound Design en eventueel IMVFX en de feedback die ze hebben gehad tijdens de coaching. Aangezien de oefeningen elkaar in korte tijd opvolgen dienen studenten ook in te gaan op de verschillen in aanpak die ze bij de fictie danwel documentaire oefeningen hebben gehanteerd.

leerdoel(en)
De student leert bewust te kijken naar zijn of haar werkproces tijdens de montage en wordt uitgedaagd om de verschillen in de eigen aanpak te benoemen. Daardoor krijgt de student inzicht in zijn of haar eigen leertraject.

competenties
9,10

onderwijsvorm
schriftelijk verslag

contacttijd
0 uur

docent
René van Uffelen

toets
De docent beoordeelt het schriftelijke verslag van de student. Er wordt speciaal gelet op de mate waarin de student in staat is te reflecteren op het werkproces tijdens de postproductie, alsook de mate waarin de student in staat is het eigen leertraject te overzien en te benoemen.

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen