leren en experimenteren door zelf nuttige activiteiten te kiezen/bedenken en uit te voeren

algemene typering en inhoud
Binnen de vrije ruimte kan de student bijvoorbeeld een eigen project initiëren en uitvoeren, ergens een specifiek keuzevak bij een andere afstudeerrichting of een andere opleiding volgen of ergens een kleine stage lopen. Iets wat hij of zij zelf graag wil. Als de invulling maar een bijdrage levert aan zijn of haar persoonlijke (artistieke) ontwikkeling. In praktische zin moet het passen binnen het rooster en het reguliere onderwijs mag er niet onder lijden.
Initiatief en keuze liggen bij de student. Hij/zij legt aan het begin van het jaar een voorstel voor invulling van de vrije ruimte ter goedkeuring voor aan de studieleider.

leerdoel
Na afloop heeft de student:

  1. bewust vormgegeven aan een specifiek, nuttig leertraject
  2. gericht gewerkt  aan specifieke, nuttige leeractiviteiten

voorwaarden eigen project
Bij een eigen project schrijft de student een uitgebreider (project)voorstel met minimaal de volgende onderdelen:

  • inhoud (het idee, het concept)
  • leerdoel(en)
  • realistische planning in relatie tot het onderwijsprogramma
  • tijdsbesteding en te behalen EC’s (1 EC = 28 uur)
  • criteria waaraan het project moet voldoen. (mate van uitwerking, lengte van verslag of onderzoek etc)
  • eindproduct (film, vrij werk, concept, presentatie, verslag, onderzoek) bespreekt de student altijd met de studieleider en het moet door hem goedgekeurd worden.

toets
In elk geval een leer/reflectieverslag.

Eventueel als illustratie bij het verslag: het (project)resultaat of een presentatie

beoordelaar
René van Uffelen

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend indien:

  • volgens overeengekomen afspraak is gewerkt, d.w.z. (leer)doelen, werkwijze resultaten en planning zijn in voldoende mate gerealiseerd
  • het leer/reflectieverslag met een voldoende is beoorceeld

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen