verdieping van de kennis over After-Effects

algemene typering en inhoud
Studenten oefenen in het samenvoegen van diverse lagen video en grafisch materiaal met behulp van het programma After-Effects en het integreren van de aldus ontstane beeldinformatie in het montagesysteem. Deze lessenreeks is een vervolg op de lessen in het blok Specialisatie 3 uit het eerste studiejaar.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze lessenreeks hebben de studenten hun kennis verdiept van de mogelijkheden van compositing binnen het programma After-Effects.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

onderwijsvorm
Workshop

contacttijd
28 uur

docent
Gastdocent

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student en de oefeningen die de student binnen deze workshop monteert

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende beoordeling van de praktische oefening

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen