hoe in moderne narratieve films veel vrijer wordt omgegaan met de regels van de klassieke montagepraktijk

algemene typering en inhoud
Studenten lezen het boek The Way Hollywood Tells It van filmwetenschapper David Bordwell. Indachtig de portee van dit boek wordt klassikaal gekeken naar klassieke films en hun moderne remakes en gediscussieerd over de manier waarop eigentijdse narratieve films elementen uit de klassieke Hollywood-cinema overnemen of juist afwijzen. Ook wordt ingegaan op Bordwells theorie over Intensified Continuity: de manier waarop moderne narratieve films een veel vrijere manier van omgaan kennen met de regels van de Klassieke Montage.

literatuur
David Bordwell, The Way Hollywood Tells It, Story and Style in Modern Movies. Berkeley, Los Angeles en Londen: University of California Press 2006.

Dit boek wordt aan het begin van de lessenreeks uitgereikt. De kosten zijn al betaald in de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoel(en)

De studenten leren reflecteren op de wijze waarop het werk van eigentijdse filmmakers in relatie staat tot de vertelwijze en de stilistische aanpak van de klassieke Hollywood-cinema. Doel is niet om de studenten in het keurslijf van de Klassieke Montage te dwingen, maar juist om te laten zien welke varianten mogelijk zijn op de aloude en beproefde filmische vertelvormen.

competenties
2, 8, 9, 10

onderwijsvorm
Werkcolleges, zelfstudie

contacttijd
18 uur

docent
Ren├ę van Uffelen

toets
Schriftelijke opdracht

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende beoordeling van de opdracht

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen