inhoudelijke keuzes maken op basis van het gedraaide beeld- en geluidsmateriaal

algemene typering en inhoud
In deze lessenreeks monteert de student een korte film waarin twee jongens een initiatieritueel ondergaan. Daartoe worden studenten in twee groepen verdeeld die met hetzelfde materiaal het verhaal vanuit een verschillend perspectief moeten vertellen. Op die manier wordt duidelijk dat in de montage keuzes worden gemaakt die bepalend zijn voor de manier waarop de toeschouwer het verhaal ervaart.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze workshop moeten studenten in staat zijn om los van elkaar opgenomen beeld- en geluidmateriaal te synchroniseren met behulp van een sync-klap, en dienen zij vertrouwd te zijn geraakt met de informatie die in een geluidsrapport door de geluidsman wordt aangeleverd. Daarnaast moeten zij in staat zijn om montagebeslissingen te nemen die zijn gebaseerd op vertelperspectief en acteerprestaties.

competenties
1, 2, 4, 5, 6, 10

onderwijsvorm
Workshop

contacttijd
14 uur

docenten
Faye de Wilde en René van Uffelen

toets
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student en de oefening die de student binnen deze workshop monteert

beoordeling

  • 100 % aanwezigheid en actieve participatie bij de lessen
  • voldoende beoordeling van de praktische oefening

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen