monteer een fictie eindexamenfilm

algemene typering en inhoud
Elke Montagestudent monteert één fictiefilm als eindexamenproject. De indeling vindt plaats door de studieleiding van de vakklas Montage, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de studenten uit de vakklassen Regie, Productie en Montage. Daartoe dient de student zich te verdiepen in de verschillende scenario’s die worden ontwikkeld en daaruit die projecten te kiezen die aansluiten bij zijn of haar persoonlijke voorkeur.

Van de montagestudent wordt behalve technische vaardigheden en een inhoudelijke inbreng bij het tot stand brengen van het verhaal in de montage, een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Daartoe behoort ook de zorg voor een werkmethodiek die is gericht op een tijdige aflevering van het eindproduct op de afgesproken lengte. Deze werkmethodiek is vastgelegd in een specifiek op de betreffende productie toegesneden postproductieprotocol. (zie ook  Postproductie Protocol eindexamenfilms).

Verder dient de montagestudent sturend op te treden bij de aanlevering van de shots die als basis dienen voor visual effects die door de afdeling IMVFX worden gemaakt, is hij of zij bij aanvang van de geluidsnabewerking verantwoordelijk voor een vlekkeloze aanlevering van de benodigde beeld- en geluidsbestanden aan de vakklas Sound Design, en draagt hij of zij zorg voor de aanlevering van de benodigde bestanden voor kleurcorrectie en titeling aan een postproductiehuis.

Tijdens de postproductie wordt vanaf de tweede week van de beeldmontage, gedurende de hele periode van beeldmontage, geluidsmontage en mixage, op elke woensdag van de week een viewing georganiseerd voor de gezamenlijke coaches. Tijdens de coaching zijn de studenten Regie, Productie, Montage, Sound design en Muziekcompositie aanwezig, alsmede docenten/studieleiders van de bijbehorende vakklassen.

leerdoel(en)
De student is in staat om binnen de kaders die door de Filmacademie zijn gesteld op een niveau dat vergelijkbaar is met de beroepspraktijk een fictiefilm te monteren, en laat daarbij een grote mate van zelfstandigheid zien

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
Praktische oefening

contacttijd
12 uur

docent(en)
René van Uffelen, Ben Zijlstra, Mart Dominicus, Jurre Haanstra en andere coaches

toets
De studieleider vertaalt de tijdens de coaching opgedane inzichten over het functioneren van de student in een schriftelijke beoordeling, waarbij de competenties als leidraad gelden. De student dient op elke competentie met een voldoende te worden beoordeeld.

studiebelasting
11 EC (308 uur)

Delen