kijk de kunst af in de beroepspraktijk

algemene typering en inhoud
De student doet praktijkervaring op bij de montage van een of meerdere professionele buitenschoolse producties. De student wordt niet geacht zelf de eindverantwoordelijkheid voor de producties te dragen, maar te werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een ervaren editor. Een stage kan observerend van aard zijn of meer actief, kan meer technisch of meer inhoudelijk gericht zijn, kan gelopen worden bij een editor die één grote productie monteert, of juist bij een productiebedrijf met meerdere opdrachtgevers.
De student bepaalt voor aanvang van de stage zijn of haar leerdoelen en bekijkt met de stagegever en de begeleidende docent of deze te realiseren zijn bij de betreffende productie(s). Daarna ondertekenen de stagegever, de studieleider en de student een stagecontract. Het format daarvoor vind je hier:

stageovereenkomst

Tijdens de stage zal ten minste driemaal een gesprek tussen student, stagegever en begeleidend docent plaatsvinden: bij aanvang van de stage, tijdens de stage en na afloop van de stage. Bij dit laatste gesprek zal het stageverslag van de student dienen als leidraad voor de afronding van de stage.

leerdoel(en)
In algemene zin verwerft de student kennis over de eisen die de beroepspraktijk stelt aan een professionele editor waar het gaat over de opzet en organisatie van een filmproject in de postproductie, de snelheid van werken, de omgang tussen editor en opdrachtgever en de omgang met een tijdslot. Daarnaast verwerft de student inzicht in de omstandigheden waaronder de gekozen stagegever als professional functioneert binnen de Nederlandse filmindustrie. De specifieke leerdoelen worden door de student zelf bepaald bij aanvang van de stage. Deze kunnen dus per stage en per student wisselen.

competenties
4, 7, 9, verder afhankelijk van zelf gekozen leerdoelen

onderwijsvorm
Stage

contacttijd
Wisselend

docenten
René van Uffelen, stagegever

toets
De docent en de stagegever beoordelen de student op de algemene en op de specifieke, individuele leerdoelen [V/O beoordeling]

studiebelasting
  4 EC in het 3e jaar  (112 uur)
21 EC in het 4e jaar (588 uur)

Delen