reflecteer op het maken van de commercial

algemene typering en inhoud
De montagestudent levert een schriftelijk verslag in van het postproductietraject van de door hem of haar gemonteerde commercials. Daarin wordt aan de hand van het bijgehouden logboek ingegaan op het gevolgde traject, op de communicatie met de andere crewleden, op de feedback die van docenten en coaches is ontvangen en op de inhoudelijke beslissingen die tijdens de montageperiode zijn genomen.

leerdoel(en)
De student is in staat te reflecteren op het door hem of haar gevolgde traject en op de door hem of haar gebruikte werkmethode.

competenties
10

Onderwijsvorm
Schriftelijk reflectieverslag

docent
René van Uffelen

toets
reflectieverslag

beoordeling
voldoende beoordeling van het reflectieverslag (V/O)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen