monteer een vierdejaars commercial

algemene typering en inhoud
Elke Montagestudent monteert één of meerdere films in het kader van de door de studenten Cinematography geïnitieerde en ontwikkelde commercials. Voorafgaande aan de opnameperiode vindt een aantal lessen en een briefing plaats.

leerdoel(en)
De student is in staat om binnen de kaders die door de Filmacademie zijn gesteld op een niveau dat vergelijkbaar is met de beroepspraktijk een commercial te monteren, en laat daarbij een grote mate van zelfstandigheid zien

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
Praktische oefening

docent(en)
Anita Smit, gastdocenten en coaches

toets
het werk (de commercial)

beoordeling

  • voldoende actieve participatie tijdens de lessen en de briefing (voorwaardelijk);
  • voldoende voor de kwaliteit van de afgeronde commercial [V/O beoordeling].

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen