De afgestudeerde producent geeft leiding aan de initiatie, ontwikkeling en realisering van cinematografische producties en stelt de hoofdkaders vast voor de te volgen processen

Algemene gedragsindicatoren

 • creëert samen met uiteenlopende vakspecialisten een (nieuw) verhaal in beeld en geluid
 • laat zien over een cinematografisch voorstellingsvermogen te beschikken
 • demonstreert eigen ideeën en betrekt daarbij kennis van de bestaande beeld-, geluids- en dramacultuur
 • toont psychologisch, maatschappelijk en cultureel inzicht
 • levert bijdragen vanuit de eigen functie, met als inzet die van toegevoegde waarde te willen laten zijn aan de bijdragen van de andere betrokken vakspecialisten
 • demonstreert fascinatie en gedrevenheid in alle fasen van de ontwikkeling, realisering en uitbreng

 Specifieke gedragsindicatoren

 • vervult een initierende en leidende rol bij de ontwikkeling en realisering van cinematografische producties
 • stelt de hoofdkaders vast voor de te volgen professionele en artistieke processen, gebaseerd op kennis van de markt voor cinematografische producties en afspraken met derden, zoals opdrachtgevers, financiers, subsidiegevers, sponsoren, distributeurs, omroepen en co-producenten.
 • creeert en bewaakt de voorwaarden voor de professionele en artistieke ruimte van scenarioschrijver, regisseur, crew en cast
 • komt met voorstellen en ideeën voor nieuwe producties en (h)erkent een goed idee of voorstel van anderen
 • geeft leiding aan de ontwikkeling, totstandkoming en uitbreng van een productie
 • creeert en bewaakt de voorwaarden ten aanzien van de financiering, voorbereiding, organisatie, realisatie en uitbreng van een productie
 • demonstreert inzicht in de professionele en artistieke processen die zich afspelen in het gehele traject van ideeënvorming tot en met postproductie en uitbreng
Delen