De afgestudeerde producent reflecteert op processen en gedragingen (van zichzelf en anderen) en brengt waar nodig verbeteringen aan.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat zichtbaar en merkbaar professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek, gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen
  • reflecteert op de eigen grenzen en mogelijkheden, blijkend uit zijn gedrag, keuzes en ontwikkeling
  • communiceert zijn visie op de functie van en waardering voor cinematografische producties in de samenleving

Specifieke gedragsindicatoren

  • evalueert ieder voltooid productieproces en iedere voltooide productie en past verbeteringen toe in het/de volgende
Delen