De afgestudeerde producent geeft leiding aan uiteenlopende vakspecialisten, in  verschillende samenwerkingsverbanden en weet eigen handelen zowel verbaal, non-verbaal als in schrift effectief en efficiënt over te brengen, af te stemmen en te  verantwoorden.

Algemene gedragsindicatoren

 • gaat professioneel om met verschillende partijen en belangen in de totstandkoming van een cinematografische productie
 • geeft een persoonlijke invulling aan zijn bijdrage en communiceert zijn inbreng goed met de andere betrokken vakspecialisten vanuit een duidelijk besef van zijn eigen plaats en rol in het team
 • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt waar nodig zijn oplossingsgerichtheid in
 • laat in zijn samenwerking en communicatie zien te beschikken over basiskennis van de andere vakspecialisten met wie wordt samengewerkt
 • schat de risico's waaronder cast en crew moeten werken goed in en zorgt voor maximale veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving

 Specifieke gedragsindicatoren

 • is eindverantwoordelijk en heeft een doorslaggevende stem in alle fasen van het ontwikkelings-en realiseringsproces
 • komt met scenarioschrijver en regisseur een definitief scenario/shooting script overeen
 • komt de criteria overeen waaraan de productie moet voldoen met financiers, subsidiegevers, sponsoren, distributeurs, omroepen en co-producenten.
 • komt een recoupmentschema overeen met financiers, subsidiegevers, sponsoren, distributeurs, omroepen en co- producenten.
 • heeft de final cut (tenzij anders wordt overeengekomen)
 • brengt verschillende partijen samen, bewaakt het gezamenlijk belang van een productie
 • geeft leiding aan de samenstelling van crew en cast
 • toont inzicht in de professionele en artistieke processen van de samenwerking van crew- en castleden
 • vervult een bemiddelende rol bij conflicten tussen betrokken vakspecialisten
 • behoudt als zakelijk leidinggevende aan een organisatorisch veelomvattend artistiek proces, het overzicht over uit te voeren taken en delegeert waarnodig taken aan anderen
 • leidt zijn cast, crew en andere betrokkenen door ze te inspireren, te motiveren, heldere informatie te verschaffen en regelmatig contact te houden
Delen