De afgestudeerde producent beschikt over de kennis en het vermogen een leidende rol te vervullen in de initiatie, ontwikkeling, financiering, realisering, uitbreng en distributie van cinematografische producties voor verschillende platforms.

Algemene gedragsindicatoren

 • gebruikt zijn kennis van de kenmerken van en vereisten voor de verschillende soorten cinematografische producties, zoals speelfilm, televisiefilm, korte speelfilm, dramaserie, documentaire, interactieve film, commercial en opdrachtfilm
 • gebruikt zijn kennis van cinematografische vormgeving om een verhaal te kunnen verbeelden, rekening houdend met de beoogde platforms (theater, televisie, desktop, laptop, tablet, smartphone, …)
 • analyseert cinematografische producties en processen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van de film- en mediageschiedenis

Specifieke gedragsindicatoren

 • handelt vanuit deskundigheid m.b.t. de nationale en internationale markt voor cinematografische producties
 • analyseert een plan op cinematografische geschiktheid, publieksbereik, dramatische werking en productionele haalbaarheid
 • beoordeelt de productionele en financiële risico’s en consequenties en betrekt bij dit oordeel zijn kennis van de markt en de artistieke en technische mogelijkheden van de verschillende platforms (theater, televisie, desktop, laptop, tablet, smartphone, …)
 • handelt vanuit deskundigheid m.b.t. de mogelijkheden en voorwaarden van traditionele en nieuwe financieringsvormen van cinematografische producties binnen Nederland en Europa
 • handelt vanuit deskundigheid m.b.t. het opstellen en bewaken van productiebudgetten
 • zet kennis in van verzekering(en) tegen de risico’s van een productie
 • zet kennis in van maatschappij, samenleving en cultuur
 • zet kennis in van de cinematografische dramaturgie
 • zet researchvaardigheden in voor het uitwerken van een scenario of onderwerp
 • maakt een productieplanning en start de organisatie met het aantrekken van sleutelfiguren van crew en cast
 • houdt supervisie over de verdere uitwerking door de verschillende vakspecialisten, van opname tot en met uitbreng en superviseert binnen de budgettaire mogelijkheden de organisatie van de benodigde faciliteiten
 • pitcht projecten m.b.t. publieke, private financiering, sponsoring, verkoop en distributie en beschikt hiertoe over relevante kennis van doelgroepen, marketing, afzetmogelijkheden en distributiekanalen
 • draagt zorg voor de uitbreng van een productie en geeft sturing aan alle daarbij behorende activiteiten als publiciteit, promotie, distributie, festivalstrategie, windowing, packaging, onderhandelen en verkopen
 • maakt tijdens het productieproces gebruik van zijn kennis van bedrijfsvoering en projectmanagement
 • maakt ten behoeve van het (eigen) productiebedrijf gebruik van zijn kennis van bedrijfsvoering en management
 • hanteert een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • handelt vanuit kennis van intellectuele eigendomsrechten, muziekrechten en fiscaal recht
 • handelt vanuit kennis van de vereisten en werkwijzen van publieke en private financiers
Delen