De afgestudeerde producent stelt kaders, doelen en prioriteiten en organiseert de benodigde acties, tijd en middelen om deze doelen te bereiken.

Algemene gedragsindicatoren

  • beheerst de logistiek van alle zaken die bij de uitvoering van eigen taken van belang zijn
  • maakt een realistische planning en werkt binnen deadlines
  • stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt
  • zorgt voor een gedegen voorbereiding
  • zet in op het bereik van een optimaal eindresultaat

Specifieke gedragsindicatoren

  • stelt – in overeenstemming met belanghebbenden – artistieke en zakelijke kaders, doelen en prioriteiten
  • stelt – in overeenstemming met belanghebbenden – tijdspad en te volgen procedures vast
  • overziet en bewaakt het productieproces in alle fasen en facetten: functioneren van crew en cast, kwaliteit van de opnamen, voor- of achterlopen op de planning, budget, etc.
  • stuurt m.b.t. overeengekomen artistieke en zakelijke kaders en doelen van belanghebbenden
  • stuurt m.b.t. de artistieke en zakelijke kaders en doelen van het (eigen) productiebedrijf
Delen