De afgestudeerde producent heeft de basiskennis om een productiebedrijf te starten en te voeren, zonder en met personeel.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, de duur en de beloning van de werkzaamheden die hij voor anderen verricht
 • kent en gebruikt de fiscale en juridische verplichtingen en regelingen inzake het bestaan als zzp’er
 • gebruikt kennis van en inzicht in de cinematografiesector en kent de ontwikkelingen van het overheidsbeleid inzake cultuur en kunst
 • maakt gebruik van de mogelijkheden die het beleid ter bevordering van cinematografie en de desbetreffende regelingen hem bieden
 • maakt gebruik van de mogelijkheden van subsidies, sponsoring en beurzen
 • bouwt en onderhoudt een breed netwerk t.b.v. een professioneel bestaan in de cinematografie- sector
 • kent de toegang tot benodigde informatie om een eigen onderneming te starten en te leiden

Specifieke gedragsindicatoren

 • maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, de duur en de beloning van de werkzaamheden die hij verricht voor derden en die anderen voor hem verrichten
 • handelt vanuit kennis van fiscale en juridische verplichtingen en regelingen inzake het bestaan als zzp’er en als eigenaar van een productiebedrijf
 • handelt vanuit kennis van bedrijfsvoering en management
 • beschikt over kennis van de verschillende juridische ondernemingsvormen
 • beschikt over kennis voor het maken van een ondernemingsplan
 • durft ondernemersrisico aan te gaan
 • stelt zich ten doel op zekere termijn winst te maken
 • voert een goede boekhouding
Delen