introductie van productie en enkele technische en inhoudelijk vaardigheden 

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
hoorcolleges, rondleidingen, excursies, werkcolleges

Programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Anita Smit, Iris Hogendijk, Bernadette Bout, Constant van Panhuys en gastdocenten.

beoordeling
De studiepunten worden toegekend indien:

  • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • voldoende beoordeling voor de competenties

studiebelasting
15 EC (420 uur)

Delen