realiseer een fictiefilm in een fysiek decor in de studio

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design. Daarnaast een beperkte inzet vanuit IMVFX.

algemene typering en inhoud
Uitgangspunt voor deze oefening zijn een concreet studiodecor ontworpen en gebouwd door de studenten Production Design én een aantal originele scenario's voor een verhaal van maximaal 5 minuten dat zich in deze arena afspeelt, gemaakt door de studenten scenario. De studenten werken in deze oefening samen volgens een min of meer lineaire aanpak onder artistieke leiding van de student-regisseur. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er op de set wordt opgenomen volgens vaste, gebruikelijke afspraken en taakverdelingen (setdiscipline!). De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijk evaluatie.

voorwaarden en faciliteiten

 • film duurt maximaal 5 minuten (incl. titels)
 • 1 dag repetitie in de studio met regie, cast en productie
 • 1 dag doorloop op de set (setdressen, uitlichten en decoupage aanpassen)
 • 1 dag opname,
 • 4 dagen beeldmontage,
 • 1 overdrachtdag
 • 3 dagen geluidsmontage
 • 1 dag eindmixage
 • 1 dag vertoningsklaar maken

indien nodig/gewenst: maximaal één shot per film, met een simpel effect erin.

kick-off presentatie

postproductie

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

werkwijze

 • In de in de eigen discipline in een complete crew plus cast
 • eigen maken van scenario productie en regie (regievisie)
 • Preproductie (casting, decoupageplan, geluidsplan, e.d.)
 • Stijlbespreking
 • Repetitie met cast doorloop met crew
 • Opname
 • Beeldmontage + eventuele VFX
 • Geluidsmontage en mixage

De scripts:

 • Ontwikkeld door scenario studenten vanuit de Arena die de studenten Production Design hebben ontwikkeld; er zijn er definitief 5 gekozen
 • Nu enkele dagen voor de overdracht aan productie en regie
 • Vanaf 1 sept geen schrijfrol meer voor scenariostudenten bij scriptwijzigingen
 • Scriptwijzigingen:
  - op aanwijzing van productie- en/of regiecoach tbv de haalbaarheid
  - bv nav repetities door regie- en/of  productiestudenten zelf
 • Scenariostudenten blijven wel betrokken en komen op de crewbesprekingen

begeleiding / coaching
De coaches opereren als een coachteam. Alle coaches coachen de studenten op alle aspecten:

 • Inhoud
 • Werkproces / aanpak
 • Samenwerking en communicatie
 • Leerproces
 • Vaktechnische zaken

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van deze oefening kan de student:
Samenwerken
:
- het specifieke aan het werken in een filmcrew op een fictieset in een studio verwoorden
  (taken, verantwoordelijkheden en de eigen rol daarin)
- aangeven hoe je een goede samenwerking kunt bevorderen
Communicatie:
- zijn ideeën, handelen en inbreng helder verwoorden en verantwoorden
- op constructieve wijze feedback geven en ontvangen
Leren en ontwikkelen:
- zijn sterke en minder sterke punten benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen
  formuleren

toets(vorm)
leerverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- een voldoende beoordeling van het leerverslag (V/O)

specifieke leerdoelen Productie

Na afloop van deze oefening:

 1. hebben de studenten productie en regie ervaring opgedaan om als creatief team een visie te ontwikkelen op een scenario.
 2. hebben de productiestudenten een productievisie opgesteld
 3. hebben de productiestudenten ervaring opgedaan in het leidinggeven en het samenwerken met acteurs en crew in de pré- en postproductie en op een fictie set in een studio in de rol van uitvoerend producent, productieleider en/of opnameleider en hebben ze waar mogelijk hun klasgenoten bij de producties ondersteund
 4. hebben de studenten ervaring opgedaan met het opstellen van een begroting en het maken van nacalculaties en declaraties
 5. hebben de studenten ervaring opgedaan in het casten van acteurs
 6. waren de productiestudenten betrokken bij het maken van een passende mise-en-scène en decoupageplan met de regie en camerastudent
 7. hebben de productiestudenten een haalbare draaiplanning voor de draaidag gemaakt
 8. waren de productiestudenten organisatorisch en inhoudelijk bij de beeld- en geluidsmontage betrokken
 9. hebben de studenten een compleet plan voor de postproductie gemaakt en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan gedragen
 10. Kunnen de productiestudenten omschrijven hoe er op een fictieset in een studio samengewerkt wordt en wat de do’s en don’ts zijn

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

docent/coach
Bernadette Bout

toets

 • afhandeling / productiedossier (met daarin o.a. callsheet, breakdown, dagrapport, credits, begroting, nacalculatie, pré-productie, oplevering en productionele / organisatorische gang van zaken)
 • individueel leer/reflectieverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als aan onderstaande eisen is voldaan:

 • de student was minimaal voor 80% aanwezig (ook bij evaluaties) en heeft actief geparticipieerd (voorwaarde)
 • het productiedossier voldoet aan de vereisten
 • het individuele leer/reflectieverslag voldoet aan de vereisten

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen