UNDER CONSTRUCTION!

profileren en bewijzen


Het vierde jaar vormt de afsluiting van de opleiding. De student laat zien dat hij over de eindkwalificaties beschikt (bewijzen) en waaruit zijn persoonlijke profiel als producent precies bestaat (profileren). Het grootste deel van het programma bestaat uit de ontwikkeling en realisering van de eindexamenfilms.

handleiding eindexamenfilms

extra informatie over de examenfilms voor studenten productie en cinematography

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

Delen