netwerken en verrichten van ondersteunende taken t.b.v de voorbereiding en uitvoering van het festival

algemene typering en inhoud
De eindexamenkandidaten productie spelen een rol in het Keep an Eye Filmacademie Festival. In overleg met Marion Slewe wordt een taakverdeling gemaakt. Denk hierbij aan organisatie einddiner, productie festivalbumper, organisatie extra activiteiten festival e.d.

onderwijsvorm 
zelfwerkzaamheid en werken in de praktijk (van de organisatie van een festival):

contactpersonen festivalorganisatie
Marion Slewe en Elvira Pouw

toets
beoordeling
De student krijgt de EC toegekend als de taken volgens afspraak zijn uitgevoerd

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen