In het vierde jaar worden de eindexamenfilms gerealiseerd: commercials, documentaires, fictiefilms, animatiefilms, VFXfilms.. Studenten participeren vanuit hun eigen discipline. Studenten Cinematography, Montage, Productie en Scenario werken aan meerdere projecten mee en worden vanuit hun afstudeerrichting ingedeeld.

Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films.

handleiding eindexamenfilms

De eindexamenproductie is voorbereid in de tweede helft van het derde jaar. De Regie-Productie-(Scenario-)studenten (RPS) hebben in een aantal intensieve workshops gewerkt aan het ontwikkelen van een synopsis, outline en scenario c.q. filmplan voor de eindexamenfilm. Aan het eind van het derde jaar heeft de examencommissie bepaald welke projecten verder ontwikkeld kunnen worden. In het begin van het vierde jaar wordt nu door de commissie bepaald of de projecten ook te realiseren zijn. Dat wil zeggen: of ze organisatorisch haalbaar zijn en budgettair en inhoudelijk in orde.

Studenten laten zien dat het goed zit met de kwaliteit van de inhoud en vormgeving, het getoonde inzicht en de vaktechnische, communicatieve en sociale vaardigheden.

De eindexamenprojecten worden gecoacht door docenten van de academie.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
praktijkoefening

docent/coach
Annemiek van Gorp, Iris Hogendijk, Marion Slewe, Constant van Panhuys, Anita Smit

toets
Er wordt beoordeeld aan de hand van criteria m.b.t.:

 • Het werkproces in alle stadia (samenwerking & communicatie, planmatig werken, flexibiliteit)
 • De inhoud: evaluatie van de eindversie van de film; de keuzes die gemaakt zijn in elke fase van het traject, gerelateerd aan het leerdoel dat de student zich gesteld heeft en argumentatie waarom deze keuzes zijn gemaakt. (creativiteit, ambachtelijkheid, visie, omgevingsgerichtheid en innovatie)
 • De productiestudent heeft laten zien het vooraf gemaakte financiersplan afgehandeld te hebben

competenties 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11

docenten  
Annemiek van Gorp, Constant van Panhuys, Anita Smit, Iris Hogendijk, Marion Slewe e.a.

toets
Productiemap en evaluatieverslag.

In de productiemap zitten: de begroting, nacalculatie, logboek, musiccuesheet, quitclaims, locatieovereenkomsten, postproductietraject e.d. (zie inhoudsopgave productiemap)

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend indien:

 • aanwezigheid en actieve participatie bij alle ingeroosterde evaluaties en besprekingen
 • een voldoende voor het getoonde inzicht, de samenwerking, het creatieve vermogen en de communicatieve vaardigheden
 • een voldoende beoordeling voor de tijdig ingeleverde productiemappen
 • een gerealiseerd financiergsplan
 • een geaccordeerde begroting en nacalculatie
 • een tijdig en correct opgeleverde eindexamenfilm
 • een voldoende voor het evaluatieverslag [O/V beoordeling]

studiebelasting
37 EC (1036 uur)

Als volgt verdeeld:

 • ontwikkeling eindexamenfilm(s) - 14 EC
  (De productiestudent werkt aan minimaal twee producties in een hoofdfunctie mee, en minimaal aan een productie in een ondersteunende functie. Verder werkt de student binnen het productiedepartement daar waar nodig. E.e.a. wordt beschreven in het persoonlijk afstudeerplan.)
 • ontwikkelen, bewaken en realiseren van een financieringsplan voor de eindexamenfilms - 5 EC
 • correctie afhandeling financieringsplan - 1 EC
 • stijldossier - 1 EC
 • opnamen - 10 EC
 • oplevering eindexamenfilms - 2 EC
 • oplevering productiemap - 2 EC
 • aanleveren publiciteitsmateriaal t.b.v. eindexamenfestival (zoals persmap en affiches) - 2 EC

 

Delen