voorbereiden op de zakelijke kant van de toekomstige beroepspraktijk

voor wie
Studenten Productie, Regie Documentaire, Regie Fictie en Scenario.

algemene typering en inhoud
Studenten van het vierde jaar verlaten naar verwachting de Nederlandse Filmacademie met een diploma op zak en gaan deel uitmaken van de Nederlandse (of soms buitenlandse) filmpraktijk. Dat betekent dat ze ook te maken krijgen met de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Studenten kunnen zich daar gedurende het laatste jaar nog eens specifiek op voorbereiden.  De vragen en zorgen die ze hebben over die zakelijke kant kunnen per student erg verschillen. Daarom kunnen ze in de eerste plaats het beste zélf actief op zoek gaan naar informatie die voor hen relevant is. Een belangrijke startbron is daarbij de website BeroepKunstenaar. Daarnaast organiseert de opleiding voor alle studenten een aantal informatiebijeenkomsten of workshops op de Filmacademie over veelvoorkomende vragen of onderwerpen over de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Enkele voorbeelden zijn: ZZP-er zijn, aansprakelijkheid, verzekering, boekhouden, belastingen, acquisitie / netwerken, e.d. In het vierde jaar worden voorafgaand aan Keep an Eye speciaal voor de RPS-studenten een aantal extra sessies georganiseerd (fondsen, omroepen, producentenforum, perstraining).

doelen
Na afloop van dit onderdeel heeft de student:

  • een beeld van de eigen beroepspraktijk in de nabije toekomst
  • een idee van welke ondernemings-/rechtsvorm voor hem/haar het meest geschikt is, wat de consequenties daarvan zijn en welke acties hij/zij moet ondernemen om een en ander te realiseren
  • een beeld van de eigen waarde op de arbeidsmarkt en hoe daarover te onderhandelen
  • een persoonlijk ondernemingsplan

competenties
7 (ondernemerschap) en 9 (lerend vermogen)

docenten
Inge Thoes en Anita Smit.

onderwijsvorm
De studenten werken zelfstandig aan een opdracht.

OPDRACHT
Schrijf een persoonlijk ondernemingsplan.

Binnen ‘persoonlijk ondernemingsplan’ is de individuele vraag van de student leidend. Studenten die een eigen onderneming willen starten worden gecoacht bij het schrijven van een ondernemingsplan (of een nieuwe vorm van een dergelijk plan) en gelinkt aan externe professionals die hierbij van betekenis zijn. Doel is om meteen na het afstuderen te kunnen starten met de onderneming. Voor anderen geldt wellicht dat zij de ambitie hebben om een project te starten, een subsidie aan te vragen, als zzp-er aan de slag te gaan of te solliciteren naar een gewilde functie. Ook hier zijn mogelijkheden voor binnen dit vak. Op initiatief van de student kan er een plan op maat worden ontwikkeld.

toets
Het resultaat van de opdracht hierboven is meteen ook de toets.

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- minimaal 5 bijeenkomsten Voorbereiding Beroepspraktijk zijn bijgewoond, mag verspreid
  over jaar 3 en 4;
- de sessies Voorbereiding Beroepspraktijk voorafgaand aan Keep an Eye (fondsen,
  omroepen, producentenforum, perstraining) zijn bijgewoond (jaar 4);
- het resultaat van de opdracht voldoet.

studiebelasting
2 EC (56 u)

 

 

Delen