De Filmacademie kent twee soorten doelen: eindkwalificaties en leerdoelen.

eindkwalificaties
Eindkwalificaties beschrijven wat een student aan het eind van de opleiding moet kunnen. Deze kwalificaties vormen dus de einddoelen en de inhoud van de opleiding (vroeger spraken we van eindtermen). De Nederlandse Filmacademie heeft de eindkwalificaties beschreven in de vorm van competenties.

leerdoelen
Leerdoelen zijn tussendoelen. Zij geven aan wat er nu eigenlijk geleerd moet zijn aan het eind van een bepaald onderdeel van het onderwijsprogramma. De leerdoelen vind je in deze studiegids in de beschrijvingen van de programmaonderdelen.

de competenties van de production designer

 1. creëren
  De afgestudeerde production designer kan intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties omzetten in artistieke ideeën en op een eigen, authentieke manier gebruiken in zijn werk.
 2. visie
  De afgestudeerde production designer heeft een eigen visie op het vakgebied en kan deze uitdragen en verantwoorden.
 3. samenwerken en communiceren
  De afgestudeerde production designer kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een cinematografisch productie.
 4. ambachtelijk vermogen
  De afgestudeerde production designer kan zijn verbeelding vormgeven, dit door zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiënt en effectief toe te passen.
 5. planmatig en resultaatgericht werken
  De afgestudeerde production designer kan op een effectieve manier doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen organiseren om deze doelen te bereiken.
 6. flexibiliteit
  De afgestudeerde production designer kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een cinematografische productie.
 7. ondernemerschap
  De afgestudeerde production designer kan zelfstandig een professioneel bestaan opbouwen in de filmwereld.
 8. omgevingsgerichtheid
  De afgestudeerde production designer kan ontwikkelingen in de samenleving signaleren en gebruiken in zijn werk.
 9. lerend vermogen
  De afgestudeerde production designer kan zich blijvend ontwikkelen.
 10. reflectief vermogen
  De afgestudeerde production designer kan door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping komen.
 11. innovatief vermogen
  De afgestudeerde production designer kan nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied onderzoeken en toepassen in zijn werk.
Delen