De afgestudeerde production designer kan intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties omzetten in artistieke ideeën en op een eigen, authentieke manier gebruiken in zijn werk.

Gedragsindicatoren:

  • creëert het vormgevingsconcept voor een cinematografisch project, op grond van een scenario, een idee, een arena, etc.  Hij orienteert, researcht en laat zich inspireren om te komen tot de feitelijke vormgeving. Deze wordt bepaald aan de hand van tijdsbeeld, stijl, vorm, licht en sfeer en kleur,
  • ontwikkelt een eigen talent om te visualiseren,
  • traint het visuele geheugen, leert kijken en zien. Hij laat in zijn werk zien dat hij over een visueel voorstellingsvermogen beschikt,
  • demonstreert in zijn werk zijn ideeën en integreert zijn kennis van de kunsten en bestaande beeldcultuur,
  • levert een persoonlijk bijdrage aan de totstandkoming van een productie door opgedane specifieke kennis, door inzet van geleerde technieken en de daaraan ten grondslag liggende artistieke keuzes,
  • demonstreert vanuit zijn specialistische taak zijn bewuste fascinatie, zijn innerlijke noodzaak, zijn verbeelding en het benoemen hiervan in te zetten bij het maken van een idee voor cinematografische producties.
Delen