De afgestudeerde production designer kan door reflectie op het eigen handelen tot professionele verdieping komen.

Gedragsindicatoren

  • gaat zichtbaar en merkbaar professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek. Hij gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen en beschikt hiertoe over het vermogen te incasseren, door te reflecteren op het eigen handelen komt hij tot betere prestaties,
  • reflecteert op het eigen gedrag, handelen en de daarbij genomen keuzes. Hij verkent de eigen grenzen (persoonlijkheid) en reflecteert op zijn eigen ontwikkeling.
Delen