De afgestudeerde production designer heeft een eigen visie op het vakgebied en kan deze uitdragen en verantwoorden.

Gedragsindicatoren:

  • ontwikkelt een eigen visie op vorm en inhoud op een verhaal en kan deze mondeling, schriftelijk en beeldend toelichten gedurende het gehele werkproces,
  • brengt artistieke en inhoudelijke idee├źn over t.b.v. het collectief creatieve proces,
  • durft zich onafhankelijk op te stellen, levert een specifieke bijdrage op basis van gelijkwaardigheid en ontwikkelt eigenheid,
  • heeft inzicht in hoe het publiek (bewust en onbewust) zal reageren op de combinatie van beeld en geluid, wat betreft de waarneming, als de betekenisgeving,
  • heeft een theoretische kennis op het gebied van de kunsten, literatuur, architectuur, cultuur, waarmee de basis kan worden gelegd voor een onderbouwde visie.
Delen