De afgestudeerde production designer kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een cinematografisch productie.

Gedragsindicatoren

  • werkt vanuit het vormgevingsconcept de (onder)delen verder uit met de regisseur, de cameraman en het eigen team, met ruimte voor inbreng van andere crewleden,
  • organiseert, instrueert, inspireert en geeft leiding aan de medewerkers van het art department,
  • neemt aantoonbaar een adviserende rol aan ten aanzien van de regisseur,
  • gaat professioneel om met verschillende partijen (vakspecialisten) en belangen in het productieproces,
  • levert een bijdrage aan het proces op basis van persoonlijke artistieke invulling en communiceert zijn inbreng met de andere vakspecialisten, op basis van gelijkwaardigheid,
  • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt, waar nodig, zijn oplossingsgerichtheid in,
  • beschikt over basiskennis van de andere disciplines waarmee tijdens de productie wordt samengewerkt,
  • schat de risico's waaronder cast en crew moeten werken goed in en zorgt voor maximale veiligheid  voor zichzelf en zijn omgeving. Zover hij niet over deze kennis beschikt nodig zal hij andere vakspecialisten raadplegen.
Delen