De afgestudeerde production designer kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een cinematografische productie.

Gedragsindicatoren:

  • bewaakt het vormgevingsconcept tijdens de voortgang van de productie en speelt in op mogelijke veranderingen. Het aanpassingsvermogen op basis van vakkundig inzicht is essentieel,
  • maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken,
  • laat zien dat hij onder druk kan werken en waar nodig kan improviseren,
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd.
Delen