In het blok ‘visual storytelling’ gaan we al wat meer de diepte in: je onderzoekt actief hoe je binnen een dramatische structuur het verhaal visueel kunt vormgeven. We gaan een wereld bouwen rondom een zelfgekozen personage. Welke gereedschappen gebruiken de vakgebieden IMVFX, Production design en cinematography om een visuele  en emotionele impact te creëren bij de kijker? 

Dit blok bestaat o.a. uit een aantal colleges waarin we visuele beeldtaal analyseren. Welke semiotiek kennen we, bewust en onbewust? Wat is eigenlijk semiotiek? Met deze kennis gaan we direct zelf aan de slag. Hoe zorg je ervoor dat je een beeld kan ruiken, proeven en voelen? In korte intensieve keuzemodules kan je je verdiepen in de inhoudelijke en praktische toepassingen van de gereedschappen van de vakgebieden. We sluiten het eerste gedeelte van het blok af met een groepsopdracht waarin we een korte scene maken over een held. Ook werk je weer verder aan de filmgeschiedenis en de filmlijst. Dat blijft het hele jaar zo.

Aansluitend bezoeken we het documentaire festival IDFA. Dit is het grootste en belangrijkste internationale filmfestival op het gebied van de documentaire. Tijdens het festival staat de creatieve documentaire centraal. We gaan documentaires bekijken die filmisch gezien belangwekkend of vernieuwend zijn, die relevant zijn voor de huidige maatschappij en die de kijker ertoe brengen na te denken, te discussiëren en vragen te stellen. Daarnaast brengen we een bezoek aan DOCLAB, een toonaangevend platform werkzaam op het grensgebied van documentaire kunst en nieuwe media. We sluiten dit af met een opdracht waarbij je een dramatische visuele analyse maakt van een voor jou toonaangevende documentaire.

leerdoelen
Na afloop van dit blok kun je:

 • de visual storytelling in een film of documentaire herkennen en analyseren en een relatie leggen met de filmgeschiedenis
 • een basiskennis aantonen van de gereedschappen en de inhoudelijk verhalende werking van visual storytelling bij film en documentaire
 • een bepaald gegeven (script of logline) interpreteren en vormgeven in een korte scene door inhoudelijk gebruik te maken van de gereedschappen van de vakgebieden visual effects, production design en cinematography
 • de rol en het samenwerkingsproces benoemen van visual effects,  production design en cinematography
 • constructief communiceren bij een samenwerkingsproces (van brainstorm tot eindopdracht)
 • pro-actief aangeven in hoe je leerproces is verlopen met behulp van een blog 

literatuur / leermiddelen

 • Marc Matze en Mick van Rossum, reader Cinematography, Filmacademie, 2018
 • Lonneke Worm, Basisfotografie, Filmacademie, 2016
 • Bastiaan Tichler, In het niets, scenario One Night Stand VII in opdracht van NTR, VARA en VPRO, 31 oktober 2012
 • Philip K. Dick, short Minority report, Orion Books, 2015, pages 1 - 43.

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Hanna van der Haar, Lonneke Worm en Kasper Oerlemans

(gast)docenten
Marc Matze en Mies Rogmans (docenten cinematography), Romke Faber ( production design), Joery Verweij (visual effects en production design), Michel de Graaf (studieleider production design), Mart Dominicus (docent regie fictie), Raymond Gregoire (docent licht), Gert de Graaf (filmmaker, trainer en editor), René van Uffelen (filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis), Ellen Verhoeff (dramaturgie) en Monique van Welzen (samenwerken en communiceren).

onderwijsvorm
Een mix van colleges, individuele opdrachten, groepsopdrachten en festivalbezoek.

contacttijd
120 uur

beoordeling
Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand de volgende producten:

 • 4 individuele portfolioopdrachten van de carrousselweek
 • iubric over groepsopdracht 'de held'
 • toetsopdracht Internationaal Film Festival Rotterdam (NFF)
 • individueel leerverslag

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen