In de voorgaande blokken ‘Film als Kunstvorm in de Europese traditie’ en ‘Visual Storytelling’ heb je kennisgemaakt met dramatische structuren, visuele beeldtaal en analyse. Vanuit deze basis ga je nu de werking van geluid en montage in een filmische vertelling onderzoeken. Een proces waarbij tijd, structuur en vormgeving voortvloeit vanuit idee, inhoud en concept.

Inhoudelijk biedt het blok lessen en oefeningen over de narratieve kracht van montage en geluid: Wat zie ik van wat ik hoor en wat hoor ik van wat ik zie? Hoe breng je een dramatische structuur aan? Hoe belangrijk is de plaatsing van een shot en het geluid in een vertelling? Wat is het verschil tussen een subjectieve en objectieve vertelling en hoe zet je dit in om spanning te creëren? Wat betekent dit voor de découpage?

Je neemt samen met editor Peter Alderliesten, sounddesigner Herman Pieëte en componist Merlijn Snitker een ‘kijkje in de keuken’ van het post-productieproces van de film ‘Bankier van het Verzet’. Daarbij worden vooral  het inhoudelijke proces en de samenwerking besproken.

Met de opdracht ‘Given Footage’ ga je met alle opgedane kennis het experiment aan om de narratieve kracht van een filmische vertelling via montage en geluid verder te ontdekken.

literatuur / leermiddelen

 • Walter Murch, In the Blink of an Eye, A Perspective on Film Editing, (Second Edition)
 • Ben Zijlstra, leerstof Cinematisch Geluid, Filmacademie, 2018

De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

 • de basiskenmerken en –principes van de narratieve werking van geluid en montage in film herkennen en de werking ervan uitleggen en verklaren.
 • het narratief van een eenvoudige scene vertalen in een passend découpageplan
 • het specifieke van de rol van montage en sound design aangeven in relatie tot de andere disciplines
 • de hoofdlijnen van de geschiedenis van de narratieve film/documentaire (cinema/tv/online) schetsen en daarbij de belangrijkste kenmerken van de verschillende perioden aangeven
 • enkele belangrijke klassieke films of filmfragmenten in eigen woorden inhoudelijk duiden.
 • werk van anderen en zichzelf beschouwen en analyseren m.b.v. een eenvoudig analysemodel en er een mening over verwoorden (geluidsanalyse)
 • reflecteren op de voortgang van de studie (terugblik blok 1 t/m 3)

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten 
Jillis Molenaar, Ivan Lopez Nunez en Faye de Wilde 

(gast)docenten
Peter Alderliesten (editor), Herman Pieëte (sounddesigner), Merlijn Snitker (componist) en René van Uffelen (studieleider montage en docent filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis), Ellen Verhoeff (dramaturgie) en Monique van Welzen (samenwerken en communiceren). 

onderwijsvorm 
Een mix van colleges, individuele opdrachten en groepsopdrachten waarbij je zelfstandig en deels begeleid samenwerkt

contacttijd 
120 uur

beoordeling
Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen in voldoende mate hebt behaald aan de hand van het volgende:

 • integrale toetsopdracht 'given footage'
 • tentamen montage
 • geluidsanalyse
 • kort reflectieverslag over dit blok

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen