Het eerste semester was vooral gericht op een eerste kennismaking met film en filmtaal. Het komende semester is praktischer en specifiek gericht op storytelling in documentaire en fictie vanuit een makersperspectief

In dit blok gaat het om de ontwikkelingsfase: hoe kun je een idee of concept vertalen naar een filmplan of scenario, voor zowel documentaire als fictie. Hoe kom je aan een goed idee? Hoe vertaal je dat naar een filmplan? Hoe ziet een filmplan er eigenlijk uit? De ‘werkelijkheid’ staat daarbij centraal als thema. Wat is die ‘werkelijkheid’?  En hoe kun je die werkelijkheid benaderen vanuit een documentaire- en fictief oogpunt?

De eerste week van dit blok bestaat uit een bezoek aan het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Week 2 en 3 zijn gericht op het ontwikkelen en schrijven van een documentaire filmplan, week 4 is een vakantieweek en week 5 en 6 zijn gericht op het ontwikkelen en schrijven van een filmplan voor een korte fictiefilm. 

literatuur / leermiddelen

 • Carolien Croon, Films produceren: handboek voor professionals, Eburon Uitgeverij, 2013

films
zie de filmlijst onder 'Programma'.

leerdoelen
Na afloop van dit blok kun je:

 • films van anderen analyseren en er een mening over verwoorden m.b.v. basisbegrippen uit de dramaturgie en de filmtaal (IFFR)
 • aangeven op welke manier je verhalen in de buitenwereld kunt ontdekken
 • een idee uitwerken tot een ‘filmplan’ in een gegeven vorm
 • in een ‘filmplan’ de basiskenmerken en -principes uit de dramaturgie inzetten
 • in een ‘filmplan’ een bij het verhaal passende visie en aanpak verwoorden
 • een ‘filmplan’ presenteren
 • aangeven hoe de samenwerking tussen RPS tijdens de ontwikkelfase verloopt en reflecteren op jouw rol tijdens de opdrachten
 • op constructieve wijze elkaar feedback geven en ontvangen (peer feedback)

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten 
Iris Hogendijk, Nathalie Crum en Ellen Verhoeff. 

(gast)docenten
Ido Abram, Sarah Sylbing& Ester Gould, René van Uffelen (filmgeschiedenis), Menno Otten (filmgeschiedenis), Monique van Welzen (samenwerken en communiceren).

onderwijsvorm 
Het blok bestaat uit een aantal (gast)colleges waarin o.a. begrippen als conceptontwikkeling, filmplan, doelgroep, research, invalshoek, conflict, synopsis en vorm aan bod zullen komen.  De nadruk ligt op zelfstandig werken, in kleine groepjes ga je op zoek naar verhalen uit de samenleving en doe je research ten behoeve van het schrijven van een documentaire- en fictie filmplan.

contacttijd 
120 uur

beoordeling
Na afloop van het blok gaan we na of je de belangrijkste leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand van dhet volgende:

 • filmplan voor een korte documentaire 
 • filmplan voor een korte fictiefilm
 • verslag/betoog IFFR
 • kort reflectieverslag over dit blok

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen