In het blok ‘het realiseren van een korte documentaire’ gaan we ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het maken van een documentaire. Wat is de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentairefilm? Wat voor soort documentaires zijn er? Hoe kom je tot ideeën en hoe wordt dit een documentairevertelling in beeld en geluid? 

Het blok begint met korte intensieve oefeningen waarbij we gaan researchen en onderzoekend maken. Je doet ervaring op in alle disciplines en reflectie en feedback vormen een belangrijk onderdeel in dit blok.  

Door middel van filmgeschiedenis en dramaturgielessen krijg je inzicht in de historische en maatschappelijke context van belangrijke documentaires en werk je aan je analytische vaardigheden. Met behulp van een ‘case study’ worden alle inhoudelijke keuzes direct gekoppeld aan de praktische uitvoering door makers uit de praktijk. 

We sluiten het blok af met een opdracht waar je in groepsverband zelf een korte documentaire maakt. Hierbij wordt het gehele proces van het maken van een documentaire doorlopen.  

literatuur / leermiddelen

 • ‘Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire’, van Hans Beerekamp, Amsterdam: Stichting Het Ketelhuis, 201, (verplichte film- en literatuurlijst)
 • Annemiek van der Zanden en Jet Smit, Het vak regie, een introductie, Filmacademie, 2018

Leerdoelen 
Aan het einde van dit blok kun je:  

 1. Een korte documentaire voorbereiden, ontwikkelen en realisering
 2. Vertellend vermogen in beeld en geluid gebruiken om een creatieve documentaire vertelling te creëren.
 3. De kenmerken van de belangrijkste documentaire genres herkennen en benoemen (en bij een aantal dit zelfs al een keer hebben uitgeprobeerd)
 4. Enkele klassieke documentaires in eigen woorden historisch kunnen duiden.
 5. De taakverdeling binnen een documentaire begrijpen en toepassen.
 6. Werk en werkprocessen van anderen beschouwen en analyseren en er een mening over verwoorden.
 7. Vanuit eigen rol constructief communiceren met andere betrokkenen van de documentaire.
 8. het eigen leerproces zichtbaar maken d.m.v. het bijhouden van eigen ideeën in een  ‘dummy’ (aantekenboekje) en eventueel het formuleren van persoonlijke doelen

studiebelasting
7,5 EC (210 uur)

blokdocenten
Hasse van Nunen en Thijs Schreuder-Rinnooy Kan

(gast)docenten
Mies Rogmans, Menno Otten en René van Uffelen, Constant van Panhuys

onderwijsvorm
Een mix van kleine oefeningen, werkcolleges en opdrachten.

contacttijd
120 uur

beoordeling
Na afloop van het blok gaan we na of je de leerdoelen van dit blok in voldoende mate hebt behaald aan de hand van:

 1. integrale rubric
 2. individueel leerverslag

Herkansing
Opdracht in overleg met de blokdocenten.

Delen