De propedeuse wordt formeel afgesloten met een examen en als de student is geslaagd ontvang hij een propedeusegetuigschrift.

Het examen bestaat uit de gezamenlijke toetsen van alle onderdelen van de propedeuse. De student is dus geslaagd als hij alle onderdelen met succes heeft afgerond en de daaraan verbonden 60 studiepunten heeft behaald.

Degenen die aan het eind van het studiejaar hun propedeutisch examen hebben behaald, krijgen hun getuigschrift tijdens een kleinschalige feestelijke bijeenkomst uitgereikt waarbij ouders of andere dierbaren aanwezig mogen zijn.

toelating tot de hoofdfase
Om toegelaten te worden tot de 3-jarige hoofdfase moet de student de propedeuse afgerond hebben. Op 1 september wordt de stand van zaken opgenomen en gaat het in principe als volgt:

  1. Studenten die vóór 1 september alle onderdelen van de propedeuse met succes hebben afgerond, worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het tweede jaar. Dit houdt wel in dat alle openstaande opdrachten vóór 10 augustus afgelegd of ingeleverd moeten zijn.
  2. Studenten die vóór 1 september minimaal 46 studiepunten hebben gehaald worden toegelaten tot het studieprogramma van het tweede jaar. Zij dienen de ontbrekende studiepunten van de propedeuse vóór het einde van het tweede studiejaar behaald te hebben.
  3. Studenten die vóór 1 september minder dan 46 studiepunten hebben gehaald krijgen een negatief bindend studieadvies (nbsa).
Delen