Naar inhoud

Studiegids

2018-2019
 

De afstudeerrichting Regie Documentaire stelt zich ten doel regisseurs op te leiden die binnen een veranderend werkveld breed en flexibel inzetbaar zijn. Regisseurs die zowel beschikken over ambachtelijke vaardigheden als een sterke eigen signatuur kunnen laten zien en die zich op basis hiervan duidelijk kunnen profileren in het werkveld en onderscheiden van andere regisseurs. Per lichting wordt gezocht naar diversiteit in voorkeuren en talent voor genres en platforms (bioscoop, televisie(serie), transmediale producties).

Belangrijk aandachtspunt voor de opleiding regie documentaire is dat verbreding niet tot vervlakking mag leiden, ambacht of techniek niet ten koste gaan van verdieping en signatuur. Constante factor is dat de filmacademie en de regie afdeling bij uitstek verhalenvertellers opleidt, dat is een USP (unique selling point). Voor de documentaire afdeling geldt daarnaast dat ook datgene wat geboden wordt op het gebied van cinematografische verhalen maken voor de bioscoop, televisie als ook voor andere platforms, evenals de samenwerking met andere (film)vakspecialisten, op deze beide punten onderscheidt de afdeling zich van andere (regie- of film)opleidingen.

Momenteel wordt het curriculum van de Regie Documentaire afdeling in sterke mate bepaald door de grote gezamenlijke (film)oefeningen. Om Regiestudenten beter beslagen ten ijs te laten komen in het veranderende beroepsveld, streeft de Regie Documentaire afdeling binnen de Filmacademie naar meer ruimte voor vakspecifiek onderwijs, kleinere, gevarieerdere oefeningen en meer mogelijkheden tot experiment met name ook op het gebied van televisie, transmediale ontwikkelingen en digital storytelling. Daarnaast moeten studenten zich bewust worden van hun (toekomstig) ondernemerschap. Dit betekent niet alleen dat ze zich ontwikkelen tot makers die flexibel en multi-inzetbaar zijn in het beroepsveld, maar ook een grondhouding van zelfredzaamheid en aanpassingsvermogen, die meer aandacht gaat krijgen binnen de leeromgeving van de Filmacademie.

Zie ook:

 

Delen