De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen om tot betere prestaties te komen.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat zichtbaar en merkbaar professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek, gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen en beschikt hiertoe over het vermogen te incasseren
  • reflecteert op de eigen grenzen en mogelijkheden, blijkend uit zijn gedrag, keuzes en ontwikkeling
  • geeft in gesprekken zijn visie op de plaats van film en tv in de samenleving en op de maatschappelijke waardering voor zijn beroep
Delen