De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om opvattingen en overtuigingen op het eigen vakgebied te vormen, die te communiceren en zichtbaar te maken in audiovisuele producties.

Algemene gedragsindicatoren

  • ontwikkelt een eigen visie en kan deze mondeling, schriftelijk en beeldend toelichten gedurende het gehele werkproces
  • heeft in zijn werk aantoonbaar inzicht in hoe het publiek zal reageren op de combinatie van beeld en geluid, zowel wat betreft de waarneming als de betekenisgeving (het constructieproces van de toeschouwer)

Specifieke gedragsindicatoren

  • presenteert op overtuigende wijze het idee, synopsis, treatment en filmplan aan mogelijke opdrachtgevers zoals fondsen, omroepen en productiehuizen
  • brengt gedrevenheid over op crew en cast
Delen