De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.

Algemene gedragsindicatoren

  • beheerst de logistiek van alle zaken die bij de uitvoering van eigen taken van belang zijn
  • maakt een realistische planning  (ism producent) en houdt zich aan deadlines
  • stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt
  • zorgt altijd voor een gedegen voorbereiding

Specifieke gedragsindicatoren

  • overziet het productieproces in alle fasen en facetten
  • demonstreert dat hij artistiek richtinggevend kan werken aan producties
  • werkt systematisch aan de uitvoering van het regieconcept
Delen