programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

  • filmanalyse III   2 EC
    vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
  • genres III   2 EC
    herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
  • film en literatuurlijst III    4 EC
    verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

Delen