In het derde jaar wordt een aantal gemeenschappelijke projecten gerealiseerd, documentaires en fictiefilms. Studenten participeren vanuit hun eigen discipline. Studenten Cinematography, Montage, Productie en Scenario werken aan meerdere projecten mee en worden vanuit hun afstudeerrichting ingedeeld.

Studenten ontwikkelen deels gezamenlijk een filmplan dat na goedkeuring door het bacheloroverleg verder wordt uitgewerkt. De studenten uit de andere vakklassen worden zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. De student productie is verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Het te realiseren filmplan moet passen binnen de ter beschikking gestelde opname- en postproductietijd, binnen het beschikbaar gestelde budget en moet realiseerbaar zijn met de op de academie aanwezige faciliteiten en apparatuur. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film.

zie verder: handleiding 3e jaars films

organisatie en coördinatie
Anita Smit is eerste aanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beinvloeden. Zij is studieleider van de productieklas en voorzitter van het planningsoverleg dat iedere donderdagochtend vergadert.typo3/#_ftn1

begeleiding / coaching
Ieder project wordt vanuit productie begeleid door een productiecoach en een post-productiecoach.
Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie. Daarnaast dragen coaches van de verschillende vakklassen zorg voor coaching van hun studenten bij de uitvoering van de eigen discipline.

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van dit traject heeft de student:

 1. meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk maken van films;
 2. geexperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van hun eindexamenfilm;
 3. meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwalteiten;
 4. door bij te dragen aan de organisatie van de derdejaars presentaties geleerd zich te presenteren aan het publiek;
 5. een eerste beeld gekregen over hoe hun film overkomt bij vertegenwoordigers uit het werkveld.

derdejaars documentaire - 21 EC

realiseer een gelaagde en creatieve documentaire vertelling op basis van een zelf geresearcht onderwerp

inhoud
Gedurende de researchfase wordt door de regisseur een filmplan geschreven. Het filmplan vormt de basis van de te maken documentaire. Studenten regie en productie werken gezamenlijk aan de voorbereiding van de derdejaars producties, een paar weken voor het draaien worden de studenten uit de andere afstudeerrichtingen eveneens bij het project betrokken om de plannen van inhoudelijke input te voorzien vanuit hun eigen expertise. De student regisseert een creatieve documentaire van een lengte van ongeveer 15’, en is creatief en inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het eindresultaat.

leerdoelen
De student heeft:

 • meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk maken van films;
 • geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van hun eindexamenfilm;
 • meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwaliteiten;
 • door bij te dragen aan de organisatie van de derdejaars presentaties geleerd zich te presenteren aan het publiek;
 • een eerste beeld gekregen over hoe hun film overkomt bij vertegenwoordigers uit het werkveld.
 • Artistiek leiderschap getoond tijdens ontwikkeling, opnames en postproduktie
 • Een eigen visie weten te ontwikkelen en communiceren en producers, crew en componist op één lijn weten te krijgen tijdens het maakproces

docen/coach
Annemiek van der Zanden

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

toets
- minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
- een voldoende beoordeling voor het proces van ontwikkelen en maken van de documentaire [V/O]
- een voldoende voor het reflectieverslag [V/O]

studiebelasting
21 EC (588 uur)

Delen