ontwikkeling en voorbereiding van de derdejaars documentaire

globale typering en inhoud
Het filmplan van de derdejaars documentaire wordt ontwikkeld in drie fases.

Het onderwerp voor de derdejaars oefening is aan het eind van het tweede jaar geïnitieerd door de regiestudent. In de eerste week na de zomer wordt de voortgang van het project besproken met coaches regie en productie. Ook stellen de componisten van de Masteropleiding Filmmuziek van het Conservatorium zich voor. Onder leiding van Jurre Haanstra zullen zij de muziek maken bij de derde- en vierdejaars producties.

Na een theoretische inleiding op het vak research door de research coach worden de lessen toegespitst op de ontwikkeling en voorbereiding van de derdejaars oefening. Wat is de stand van zaken? Welke stappen moeten gezet worden om dichter bij het onderwerp te komen? Hoe bruikbaar zijn de resultaten van de research tot nu toe? Hoe onderscheiden we hoofd- van bijzaken?

In de aanloop naar het definitieve filmplan schrijven studenten vrijwel wekelijks concept versies op basis van de tot dan toe verrichtte research en ideeën die er leven.

Hierna worden aan de regiecoach documentaire de ideeën voor de derdejaars documentaire gepresenteerd en wordt de route besproken die moet leiden tot een volledig en definitief filmplan.

leerdoel

  • de student leert de onderwezen researchtechnieken toepassen bij het onderzoek voor de derdejaars film.
  • de student leert hoe een filmplan opgesteld dient te worden.

competenties
1, 2, 4, 5, 8

onderwijsvorm

contacttijd
..

docenten
Annemiek van der Zanden en gastdocent

toets
het filmplan

beoordeling

  • 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • een voldoende beoordeling voor het filmplan [V/O]

studiebelasting
6 EC (168 uur)

 

 

 

Delen