een opzet maken voor de scriptie in het 4e jaar of een 2e filmplan

algemene typering en inhoud
Onderdeel van het afstudeertraject van Regie documentaire is het schrijven van een scriptie of een Filmplan. Na goedkeuring van de eerste opzet door de studieleider (afbakening onderwerp, invalshoek, planning) kan de student verder gaan met de scriptie of de research voor het filmplan.

Zie verder:
scriptie/filmplan  

competenties

5, 9, 10

onderwijsvorm
zelfstandig werken

docent/begeleider
de studieleider is jouw scriptiebegeleider.

toets
scriptieopzet of opzet voor een 2e filmplan

Delen