introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid a.h.v. opdrachten

programma
Het specialisatieprogramma omvat zes blokken met een eigen typering en inhoud. Door de blokken heen zijn er bovendien lessen en activiteiten rond filosofie en research. 

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Annemiek van der Zanden en Danyael Sugawara.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend indien:

  • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • de student heeft de DVD ingeleverd met daarop alle opdrachten die hij/zij in de propedeuse heeft gemaakt
  • voldoende beoordeling voor de competenties

studiebelasting
15EC (420 uur)

Delen